Giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu

(Chinhphu.vn - 19/10/2016) -Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch giám sát chuỗi sản xuất tôm bảo đảm an toàn dịch bệnh phục vụ xuất khẩu...


Nông sản chủ lực của Hậu Giang đều được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa

(TTXVN - 22/10/2016) -Theo ông Lê Văn Đời, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hậu Giang, đến nay hầu hết các nông sản chủ lực của Hậu Giang đã được chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa...


THỊ TRƯỜNG CÁC MẶT HÀNG CHỦ LỰC

Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại
Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại Chương trình xúc tiến thương mại