Thứ bảy, 19/08/17 23:51:15

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su

(ccb - 07/01/2015) -

- Tên Bên mời thầu: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

- Tên gói thầu: Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su

- Tên dự án: Điều tra thực trạng chuỗi giá trị sản xuất, chế biến tiêu thụ và đề xuất các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng mặt hàng cao su

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước

- Thời gian bán HSMT từ 9 giờ 00, ngày 09 tháng 01 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 29 tháng 01 năm 2015 (trong giờ hành chính)1.

Địa điểm bán HSMT: Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - Số 10 Nguyễn Công Hoan – quận Ba Đình – Hà Nội; Điện thoại: 04.711116 /Fax: 04.7711125.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Chế biến và bảo quản nông sản- Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - Số 10 Nguyễn Công Hoan – quận Ba Đình – Hà Nội; Điện thoại: 04.711116 /Fax: 04.7711125.

- Thời điểm đóng thầu: 9giờ00, ngày 29 tháng 01 năm 2015

- Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 9giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 29 tháng 01 năm 2015, tại Phòng họp số 1 - Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối - Số 10 Nguyễn Công Hoan – quận Ba Đình – Hà Nội.

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối