Thứ bảy, 19/08/17 23:50:11

Thông báo về việc giới thiệu năng lực, kinh nghiệm

(NNNT - 11/06/2012) -

Thực hiện các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 906/QĐ-BNN-CB ngày 25/4/2012 phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội chợ Triển lãm Làng nghề Việt Nam năm 2012; Quyết định số 799/QĐ-BNN-TC ngày 05/6/2012 phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2012; Quyết định số 829/QĐ-BNN-TC ngày 08/6/2012 phê duyệt kế hoạch đầu thầu thực hiện các dịch vụ phục vụ tổ chức thực hiện Hội chợ triển lãm làng nghề Việt Nam năm 2012, Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối thông báo và kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đăng ký thực hiện các gói thầu sau:

I. Nội dung

1. Gói thầu số 1: Thiết kế in ấn và làm thẻ, giấy mời, catalogue

2. Gói thầu số 2 : Tư vấn thiết kế, giám sát

Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

II. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

III. Yêu cầu về Hồ sơ giới thiệu năng lực bao gồm:

- Bản photocopy có công chứng Quyết định thành lập, giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị;

- Báo giá chính thức;

- Tài liệu giới thiệu năng lực của đơn vị (công việc đã thực hiện, tài chính…)

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ tham gia là 16h00 ngày 15 tháng 6 năm 2012. Các đơn vị quan tâm tìm hiểu thông tin chi tiết và gửi Hồ sơ tại: Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối(Phòng Ngành nghề nông thôn)- Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.3 7711115; Fax: 04.3 7711125

Thông báo này được đăng liên tiếp trong 5 ngày từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 6 năm 2012 trên trang Website của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối./.

Phụ lục chi tiết xem tại đây

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối