Thứ bảy, 19/08/17 23:52:13

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Gói thầu: “Tổ chức Hội thảo kết nối giao thương tại Hàn Quốc”

(P.TM - 31/08/2012) -

Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối tổ chức đấu thầu gói thầu: “Tổ chức Hội thảo kết nối giao thương tại Hàn Quốc”

1. Nguồn vốn: Ngân sách cấp năm 2012 (Kinh phí XTTM).

2. Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối

Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: 04-37711210 Fax: 04 – 37711125

Website: www.chebien.gov.vn

và sẽ được mua một bộ HSYC hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 1.000.000 đ (Một triệu đồng) tại địa chỉ trên.

Thời gian bán HSMT từ ngày 31/8/2012 đến trước 14 giờ 00 ngày 06/9/2012 (theo giờ làm việc hành chính)

HSĐX phải được gửi kèm một bản đảm bảo dự thầu trị giá 5.000.000 đ (Năm triệu đồng) theo hình thức tiền mặt hoặc đảm bảo của ngân hàng, chuyển đến địa chỉ trên chậm nhất là 14 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 06/9/2012 (gọi là thời điểm đóng thầu).

HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 06/9/2012 tại Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối (Số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội)

Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối kính mời đại diện hợp pháp của nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối