Thứ bảy, 19/08/17 23:52:18

XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ

(ccb - 15/10/2015) -

Năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối rà soát, chỉnh lý các Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 01-06:2009- Cơ sở chế biến cà phê – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm và QCVN 01-08:2009- Cơ sở chế biến điều – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, QCVN 01-09:2009- Cơ sở chế biến rau quả – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối xin giới thiệu nội dung các Dự thảo quy chuẩn trên để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ:

Phòng Chế biến bảo quản nông sản

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37711119; Fax: 04. 37711125

Email: nongsan.cb@mard.gov.vn

Các Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia kèm theo:

1)Dự thảo điều chỉnh Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia QCVN 01-06:2009- Cơ sở chế biến cà phê – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

2)Dự thảo điều chỉnh QCVN 01-08:2009- Cơ sở chế biến điều – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm

3)Dự thảo điều chỉnh QCVN 01-09:2009- Cơ sở chế biến rau quả – Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối