Thứ hai, 26/06/17 14:08:42

Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng

(ccb - 06/11/2015) -

Thực hiện kế hoạch Khoa học công nghệ năm 2013-2014, Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao nhiệm vụ xây giao nhiệm vụ xây dựng 03 Dự thảo TCVN,gồm:

1. Máy Máy nông nghiệp tự hành Đánh giá độ ổn định Phần 1: Nguyên tắc (ISO 1623-1: 2013 )

2. Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun đeo vai – Phần 1: Yêu cầu an toàn và môi trường (ISO 19932-1 : 2013)

3. Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun đeo vai – Phần 2: Phương pháp thử (ISO 19932-2 : 2013)

Để có cơ sở tiếp thu, hiệu chỉnh và hoàn thiện 03 Dự thảo TCVN nêu trên phù hợp với thực tiễn, Cục xin giới thiệu toàn văn nội dung 03 Dự thảo TCVN cuối cùng để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Để có cơ sở tiếp thu, hiệu chỉnh và hoàn thiện 03 Dự thảo TCVN nêu trên phù hợp với thực tiễn, Cục xin giới thiệu toàn văn nội dung 03 Dự thảo TCVN cuối cùng để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân quan tâm.

3. Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun đeo vai – Phần 2: Phương pháp thử (ISO 19932-2 : 2013)

Để có cơ sở tiếp thu, hiệu chỉnh và hoàn thiện 03 Dự thảo TCVN nêu trên phù hợp với thực tiễn, Cục xin giới thiệu toàn văn nội dung 03 Dự thảo TCVN cuối cùng để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Để có cơ sở tiếp thu, hiệu chỉnh và hoàn thiện 03 Dự thảo TCVN nêu trên phù hợp với thực tiễn, Cục xin giới thiệu toàn văn nội dung 03 Dự thảo TCVN cuối cùng để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân quan tâm.

Mọi ý kiến góp ý cho Dự thảo xin gửi về địa chỉ:

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và Nghề muối

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội;

Điện thoại: (04) 37711113; Fax: (04) 37711125;

Email: manhtm.cb@mard.gov.vn

Trân trọng cảm ơn./.

1. Máy Máy nông nghiệp tự hành Đánh giá độ ổn định Phần 1: Nguyên tắc (ISO 1623-1: 2013 )

2. Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun đeo vai – Phần 1: Yêu cầu an toàn và môi trường (ISO 19932-1 : 2013)

3. Thiết bị bảo vệ cây trồng – Thiết bị phun đeo vai – Phần 2: Phương pháp thử (ISO 19932-2 : 2013)
Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Quý I Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ 2017 sẽ đạt 7,5 tỷ USD
Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập
Quý I, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 7,6 tỷ USD
Nỗ lực xuất khẩu tôm trở lại Australia
Tháng 2: XK nông, lâm, thủy sản đạt 4,3 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối