Thứ năm, 24/08/17 09:52:22

Giá xuất khẩu bạch tuộc chế biến của Trung Quốc tăng trong năm 2016

ảnh minh họa
ảnh minh họa

(Vasep - 01/03/2017) -

Trung Quốc XK bạch tuộc đông lạnh, khô, muối, hun khói năm 2016 có xu hướng thấp hơn so với năm 2015 và năm 2014. Tháng 11/2016 là tháng có khối lượng XK đạt cao nhất trong năm 2016, trên 6.000 tấn, trong khi tháng 2 là tháng có khối lượng XK đạt thấp nhất, 2.000 tấn. Hàn Quốc, Nhật Bản và Hong Kong là 3 nước NK hàng đầu mặt hàng này từ Trung Quốc. Việt Nam cũng nằm trong top 10 nước NK hàng đầu bạch tuộc đông lạnh, khô, muối, hun khói của Trung Quốc nhưng khối lượng NK của Việt Nam gần như không đáng kể.

Giá trung bình XK bạch tuộc đông lạnh, khô, muối, hun khói năm 2016 của Trung Quốc dao động 5,4 - 7,5 USD/kg. Mặc dù tháng 2 là tháng có khối lượng XK đạt thấp nhất nhưng lại có mức giá trung bình XK đạt cao nhất và ngược lại tháng 11 có khối lượng XK cao nhất nhưng lại có mức giá trung bình XK đạt thấp nhất. Đặc biệt là từ tháng 9 đén cuối năm 2016 giá XK mặt hàng này của Trung Quốc lại có xu hướng sụt giảm.

Trái ngược với xu hướng của mặt hàng bạch tuộc đông lạnh, khô, muối, hun khói, bạch tuộc chế biến XK của Trung Quốc trong năm 2016 lại “sáng sủa” hơn, trong đó khối lượng và giá XK đều có xu hướng tăng cao hơn so với năm trước đó. Nhật Bản là nước NK hàng đầu bạch tuộc chế biến của Trung Quốc mặc dù giá NK trung bình của Nhật Bản không phải là cao nhất trong số 10 nước NK hàng đầu bạch tuộc chế biến của Trung Quốc. Tuy nhiên, khối lượng và giá NK bạch tuộc chế biến của Nhật Bản từ Trung Quốc trong năm 2016 đều tăng so với năm 2015. Giá trung bình NK bạch tuộc chế biến của Nhật Bản trong năm 2016 đạt khoảng 8 USD/kg, trong khi khối lượng NK đạt gần 10.000 tấn.

Giá trung bình XK bạch tuộc chế biến của Trung Quốc trong năm 2016 dao động 7,7 - 10 USD/kg. Trong đó tháng 7 là tháng có mức giá đạt cao nhất và tháng 4 có giá đạt thấp nhất. Giá XK bạch tuộc chế biến trong năm 2016 nhìn chung là có xu hướng cao hơn so với năm 2015. Năm 2015 giá trung bình XK bạch tuộc chế biến của Trung Quốc từ 7,2 - 9,1 USD/kg. Hầu hết các tháng trong năm 2015 đều có giá trung bình XK thấp hơn nhiều so với các tháng của năm 2016.

Đồng nhân dân tệ Trung Quốc (NDT) tăng giá so với đồng USD, buộc các nhà cung cấp thủy sản Trung Quốc quan tâm hơn đến thị trường nội địa nước này. Các nhà XK thủy sản của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do đồng NDT tăng giá, mặc dù sức mua của đồng NDT mạnh lên, có lợi đối với NK hàng hóa, nhưng đối với XK thì ngược lại. Bởi NDT tăng giá, XK hàng hóa của Trung Quốc giảm, các công ty hiện nay chủ yếu tập trung vào việc phát triển kinh doanh trong nước.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối