Thứ hai, 26/06/17 14:09:00

XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

(ccb - 08/03/2017) -

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối (nay là Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản) xây dựng Dự thảo 03 tiêu chuẩn quốc gia về lúa gạo:

1.TCVN Gạo thơm (xây dựng mới)

2.TCVN Gạo trắng (soát xét TCVN Gạo trắng 5644:2008)

3.TCVN Quy phạm thực hành vệ sinh và an toàn thực phẩm đối với xay xát và bảo quản thóc gạo (xây dựng mới)

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xin giới thiệu nội dung Dự thảo lần thứ 8 của 03 tiêu chuẩn quốc gia trên để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ:

Phòng Chế biến bảo quản nông sản

Cục Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04. 37711119 Fax: 04. 37711125

Email: nongsan.cb@mard.gov.vn

Xin trân trọng cám ơn./.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Quý I Việt Nam xuất khẩu tôm sang 68 thị trường
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ 2017 sẽ đạt 7,5 tỷ USD
Cơ hội lớn cho xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào Ai Cập
Quý I, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 7,6 tỷ USD
Nỗ lực xuất khẩu tôm trở lại Australia
Tháng 2: XK nông, lâm, thủy sản đạt 4,3 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối