Thứ năm, 24/08/17 13:40:10

Quảng Ninh: Ứng dụng máy cho ăn trong nuôi tôm thâm canh

ảnh minh họa
ảnh minh họa

(Khuyến Nông VN - 02/05/2017) -

Tôm thẻ đang trở thành một đối tượng kinh tế quan trọng của ngành thủy sản. Năm 2016, Trung tâm Khuyến nông Quảng Ninh đã thực hiện thành công mô hình ứng dụng máy cho ăn trong nuôi tôm thâm canh mang lại hiệu quả kinh tế cao giúp cho người nông dân nâng cao thu nhập.

Ông Đỗ Văn Oanh ở phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên là một trong những hộ được Trung tâm chọn thực hiện mô hình ứng dụng máy cho ăn trong nuôi tôm thâm canh. Dẫn chúng tôi đi thăm hệ thống ao đang trong quá trình tu, bổ cải tạo chuẩn bị cho vụ nuôi mới, ông Oanh cho biết, trước kia gia đình ông nuôi thủy sản theo hình thức quảng canh và bán thâm canh vừa lấy giống tự nhiên vừa thả nuôi các đối tượng truyền như tôm thẻ, rô phi nước lợ... Thời gian nuôi thường kéo dài, khó quản lý nên lợi nhuận thu lại trên cùng đơn vị diện tích mặt nước không cao. Để quản lý tốt quá trình nuôi, giảm thiểu dịch bệnh, tăng năng suất nuôi nhằm tăng hiệu quả kinh tế nên năm 2016 khi Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình ứng dụng máy cho ăn trong nuôi tôm thâm canh, ông đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Được Nhà nước hỗ trợ 50% kinh phí mua máy, tập huấn chuyển giao kỹ thuật lắp đặt, vận hành bảo dưỡng dàn máy cho tôm ăn cùng kỹ thuật nuôi và chăm sóc, quản lí môi trường ao nuôi tôm. Trung tâm Khuyến nông tỉnh cũng cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo sát mô hình để chỉ đạo kỹ thuật, hướng dẫn hộ dân sử dụng, bảo dưỡng máy trong quá trình thực hiện.

Mặc dù khi bắt tay vào thực hiện mô hình ông Oanh chưa có kinh nghiệm nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ chỉ đạo, sự tuân thủ chặt chẽ quy trình kỹ thuật nên sau 5 tháng nuôi, từ kết quả theo dõi so sánh trên cùng diện tích tương tự 1 ha (3 ao) có sử dụng và không sử dụng máy cho ăn cho thấy cho ăn bằng máy làm giảm chi phí giá thành nuôi tôm. Cụ thể, nếu cho ăn thủ công thông thường hệ số thức ăn là 1,3 và mất ba nhân công để chăm sóc ao nuôi 1 ha, sau khi thu hoạch tính toán chi phí sản xuất cho 01 kg tôm bằng 75.000 đồng/kg. Nhưng khi sử dụng máy cho tôm ăn thì hệ số thức ăn là 1,1 và chỉ cần 01 nhân công cho tôm ăn, sau khi thu hoạch tính toán chi phí sản xuât cho 01 kg tôm là 69.000 đồng/kg trong khi sản lượng tôm như nhau.

Ông Nguyễn Chí Thành – Trạm trưởng Trạm THCGKT Khuyến ngư đánh giá: “Dù còn một số hạn chế như máy chỉ cho ăn vào giai đoạn tôm đạt cỡ một tháng tuổi trở lên và chỉ áp dụng được máy cho tôm ăn đối với hình thức nuôi bán thâm canh và thâm canh. Tuy nhiên, việc ứng dụng giàn máy cho tôm ăn trong nuôi tôm thâm canh đã giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp giảm gần 20% chi phí đầu tư. Máy cho tôm ăn không những giúp giảm chi phí nhân công mà còn giảm được hệ số thức ăn từ đó làm giảm ô nhiễm môi trường ao nuôi, hạn chế dịch bệnh”.

Mô hình thực hiện thành công đã thúc đẩy người nông dân ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật mới vào sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất và sản lượng trên một đơn vị diện tích nuôi, giúp cho người nuôi cải thiện kinh tế hộ gia đình. Để mô hình có thể nhân rộng trên địa bàn thị xã Quảng Yên cũng như các địa phương nuôi tôm khác trên toàn tỉnh, các địa phương cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền, nhân rộng mô hình trong dân.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối