Thứ năm, 24/08/17 09:51:49

Chile: Sản lượng cá nổi tăng gấp đôi trong quý 1

ảnh minh họa
ảnh minh họa

(Vasep - 29/05/2017) -

Theo Cục Nghề cá và Nuôi trồng thủy sản Chile (SUBPESCA), tổng sản lượng cá và động vật giáp xác trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt gần 1,09 triệu tấn, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng trung bình 10,9% so với giai đoạn 2012-2016.

Trong tổng số này, sản lượng khai thác chiếm 76,2%, tăng 78,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến tháng 3/2017, sản lượng khai thác đạt 834,100 tấn. Các loài cá biển chiếm 71,6%, các loài cá nổi chiếm 1,2%, những loài cá đáy biển miền Nam chiếm 0,6% và các loài cá khác chiếm 14,5%. Và 12,1% còn lại chủ yếu là tảo, nhuyễn thể khai thác tại bờ và các khu vực quản lý.

Sản lượng cá nổi tính đến tháng 3/2017 đạt 596.900 tấn, tăng 107% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các loài chủ yếu là cá cơm, cá mòi và cá ngừ, với mức tăng tương ứng là 40,9%, 31,8% và 14,1%.

Sản lượng khai thác cá cơm tăng mạnh nhất là 461%, đạt hơn 244.000 tấn. Trong khi đó, sản lượng cá mòi tăng 173%, đạt gần 189.900 tấn, và sản lượng cá ngừ giảm 25% xuống còn 83.900 tấn.

Trong quý 1/2017, sản lượng cá đáy đạt 9.700 tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2016.

Sản lượng cá hake trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt 4.300 tấn, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng cá hoki giảm 48%, và sản lượng cá mè phía Nam giảm 31,9% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, sản lượng khai thác tảo gia tăng 16%, đạt 93.300 tấn tính đến tháng 3 năm nay.

Link Site
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 20 tỷ USD trong 7 tháng
Mục tiêu 250 triệu USD và 10.000 tỷ đồng của ngành chè
Xuất khẩu lâm sản tăng 12,7%
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng qua đạt hơn 17 tỷ USD
Xuất khẩu gỗ vào châu Âu nhiều triển vọng khả quan
Nông nghiệp có thể tăng trưởng cao trong năm nay
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 5 ước đạt 2,8 tỷ USD

LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO - GÓP Y VĂN BẢN
  XIN Ý KIẾN 03 DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THỦY SẢN KHÔ
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
  Xin ý kiến góp ý Dự thảo báo tổng hợp “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO CƠ SỞ CHẾ BIẾN CHÈ – ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
  Góp ý cho 03 Dự thảo TCVN: Máy Máy nông nghiệp tự hành; Thiết bị bảo vệ cây trồng
  Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn
  XIN Ý KIẾN GÓP Ý CÁC DỰ THẢO ĐIỀU CHỈNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ CHẾ BIẾN CÀ PHÊ, ĐIỀU, RAU QUẢ
  Góp ý cho Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị của Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT
  Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sản xuất và kinh doanh muối