Skip Ribbon Commands
Skip to main content

4,3 tỷ đồng phát triển nông nghiệp hữu cơ

Triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng dự toán tổng kinh phí gần 4,3 tỷ đồng...Triển khai đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trong năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng dự toán tổng kinh phí gần 4,3 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước đầu tư gần 3,9 tỷ đồng; tổ chức, cá nhân đối ứng hơn 400 triệu đồng.

Cụ thể, nhân rộng 7 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đối với các sản phẩm rau (Lâm Hà), củ năng (Đơn Dương), sầu riêng (Đạ Huoai), lúa (Cát Tiên), cà phê (Di Linh), mắc ca (Di Linh), nấm (Lạc Dương).

Đồng thời, xây dựng 17 quy trình sản xuất các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ như rau, củ, quả, củ năng, lúa, chè, cà phê, sầu riêng, bơ, chuối, mắc ca, atiso, nấm rơm, đương quy, bò sữa, bò thịt, gà đẻ trứng…

Đặc biệt, còn hỗ trợ cấp 10 chứng nhận nông nghiệp hữu cơ; tổ chức 15 lớp đào tạo, tập huấn; phát triển 3 chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ…

Báo Lâm Đồng