Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 16/7 - 31/7/2019Từ ngày 16/7 - 31/7/2019, Văn phòngSPS Việt Nam đã tổng hợp được 30/86 thông báo dự thảo quy định về SPS của các nướcthành viên (WTO) có thể ảnh hưởng tới mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam(danh sách kèm theo). Đáng chú ý có những dự thảo sau:

            Dựthảo của Nhật Bản số G/SPS/N/JPN/660-667 về đổi tiêu chuẩn mức dư lượng tối đahóa chất nông nghiệp (RMLs). Bao gồm các loại hóa chất sau: Lancotrione sodium,Acynonapyr, Bromofenofos, 1,3-Dichloropropene, Dithianon, Thiacloprid,Propanil, Amoxicillin.

            Vănphòng SPS Việt Nam kính đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhântham gia góp ý và có phản ứng cần kịp thời. Đặc biệt với các doanh nghiệp xuấtkhẩu có sản phẩm liên quan có ý kiến góp ý và điều chỉnh quy trình sản xuất phùhợp để tránh những thiệt hại do tác động của những quy định nêu trên.

  Mọithông tin góp ý, ý kiến phản hồi về các dự thảo xin gửi về:

Văn phòng SPS Việt Nam

Số 10Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 02437344764, Fax: 02437349019

Email:spsvietnam@mard.gov.vn

Download file đính kèm

sps_Vietnam