Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ấn Độ đặt mục tiêu sản xuất 20 triệu tấn thủy sản vào năm 2022Ngành thủy sản Ấn Độ đang được ưu tiên phân bổ ngân sách Liên bang hàng năm khi Chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng tổng sản lượng thủy sản lên 20 triệu tấn vào năm 2022.

Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nirmala Sitharaman đã đề xuất một bản đề án mới nhằm thúc đẩy lĩnh vực chế biến thủy sản của Ấn Độ. Theo đó, ngân sách Liên bang đã phân bổ 37 tỷ Rupee Ấn Độ (INR) (521 triệu USD) cho Bộ Thủy sản, sữa và chăn nuôi mới của nước này.

Đề án mới ban đầu được thiết lập bởi Cục thủy sản với mục tiêu quản lý tốt hơn khung pháp lý thủy sản của quốc gia này.

Ngân sách liên bang Ấn Độ đã phân bổ 100 tỷ INR với mục tiêu phát triển ngành thủy sản nước này trong giai đoạn 2018 -2019. Điều này cho thấy mức độ đầu tư cho ngành thủy sản của Chính phủ Ấn Độ đã tăng đáng kể từ năm 2017, khi chỉ 4 tỷ INR được phân bổ cho một “cuộc cách mạng xanh”.

Ngành thủy sản Ấn Độ mang lại sinh kế cho 14 triệu người, và sản xuất khoảng 12,6 triệu tấn thủy sản trong giai đoạn 2017 – 2018. Thủy sản chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch XK quốc nội và 20% tổng kim ngạch XK nông nghiệp.

Ấn Độ dự thảo Chính sách thủy sản quốc gia đầu tiên

Chính phủ Ấn Độ đang trong quá trình dự thảo Chính sách thủy sản quốc gia đầu tiên của nước này. Theo bản dự thảo, để thúc đẩy khai thác biển, nuôi trồng thủy sản và nuôi biển, quốc gia này cần một nguồn ngân sách khoảng 450 tỷ Rupee Ấn Độ (INR) (6,3 tỷ USD).

Hiện tại ở Ấn Độ, Chính sách duy nhất hiện mới bao trùm việc quản lý 4,3 triệu tấn thủy sản từ nghề khai thác biển của Ấn Độ, chưa bao gồm 23 triệu tấn được khai thác từ các khu nuôi trồng thủy sản nội địa. Do đó, Bộ Thủy sản mới của Ấn Độ đang xây dựng một chính sách bao quát về thủy sản. Chính sách mới sẽ bao trùm các lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, khai thác tự nhiên.

Ngoài ra, theo Firstposthiện nay đang có hai đề án về nghề cá được triển khai ở Ấn Độ. Trong đó, một đề án được hỗ trợ bởi Quỹ Phát triển cơ sở hạ tầng và sẽ kéo dài trong 5 năm. Đề án phát triển nghề cá còn lại được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục có hiệu lực trong 8 năm tới.

Một đề án hỗ trợ mới cũng đã được công bố vào tháng 7/2019 với mục đích thúc đẩy phát triển thủy sản Ấn Độ thông qua chính sách, tiếp thị và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, đề án này chưa được Nội các thông qua.

Vasep