Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bắc Bình (Bình Thuận): Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong chăn nuôi

Những năm trước đây, các ngành chức năng huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) chủ yếu tập trung cải tạo chất lượng con giống vật nuôi để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm...


Các hộ dân ở xã Bình An đã đầu tư chăn nuôi dê.

Những năm trước đây, các ngành chức năng huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận) chủ yếu tập trung cải tạo chất lượng con giống vật nuôi để nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm. Hình thức chăn nuôi còn mang tính hộ gia đình nhỏ lẻ, phương pháp tập quán chăn nuôi có chuyển biến, nhưng chưa nhiều. Các hộ dân chưa chủ động trồng cỏ cao sản và dự trữ chế biến thức ăn cho gia súc. Quy trình chăn nuôi chưa ứng dụng đồng bộ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh thú y, nên dễ xảy ra dịch bệnh. Mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại chỉ mới hình thành, chưa phát triển mạnh mẽ.

Để từng bước đưa ngành chăn nuôi trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế, xã hội, UBND huyện Bắc Bình đã quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn các xã Bình Tân, Bình An, Phan Lâm, Hải Ninh, Sông Lũy. Các ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong lĩnh vực chăn nuôi và phát triển chăn nuôi theo mô hình gia trại, trang trại. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư ứng dụng hệ thống điều khiển tự động cho gia súc, gia cầm ăn, uống và lắp đặt điều hòa nhiệt độ trong chuồng trại chăn nuôi. Sử dụng thức ăn tổng hợp để tăng năng suất, chất lượng thịt, trứng, đáp ứng nhu cầu thị trường, rút ngắn thời gian chăn nuôi. Chú trọng chọn lọc lai tạo các giống bò, dê mới, bằng cách phối giống thụ tinh nhân tạo, như giống bò Barahman, bò 3B, bò Úc, dê bách thảo, dê Boer. Chuyển đổi chăn nuôi bò thả rông sang gia trại kết hợp trồng cỏ, dự trữ chế biến thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp. Nhờ vậy, tổng đàn bò của huyện đã phát triển trên 62.050 con, tăng 3.760 con so với năm 2015; đàn heo 70.080 con, đàn dê, cừu 21.100 con và đàn gia cầm 800.000 con, tăng 339.000 con so với năm 2015. Toàn huyện đã có 18 trang trại chăn nuôi gia cầm gà, vịt, với quy mô 12.000 con/lứa/trại, 2 trang trại chăn nuôi bò thịt cao sản, với tổng đàn 2.500 con và 6 trang trại chăn nuôi heo thịt, với tổng đàn 34.500 con/lứa. Có khoảng 3.000 gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ở các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, các ngành chức năng huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều mô hình khuyến nông, hỗ trợ chăn nuôi nông hộ và mở các lớp đào tạo nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, thú y cho lao động nông thôn. Thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ, như: Hỗ trợ bò đực giống, cừu đực giống, gà giống bố mẹ hậu bị chăn nuôi trên đệm lót sinh học và hỗ trợ thụ tinh nhân tạo giống bò 3B, bò Úc. Tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp theo hình thức trang trại, gia trại với quy mô phù hợp. Tiếp tục thực hiện các giải pháp khống chế dịch bệnh và tăng cường giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng thuốc thú y, các chất phụ gia trong chăn nuôi và chấm dứt tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao gắn với liên kết chuỗi giá trị và kết hợp bảo vệ môi trường. Liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất giống, thức ăn đến chế biến để nâng cao năng suất, hiệu quả, giảm chi phí trong chăn nuôi. Tổ chức lại hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Báo Bình Thuận