Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đảng bộ Cục Chế biến & PTTTNS tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025...


Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ - phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngày 15/5/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản có 5 chi bộ trực thuộc với 38 đồng chí đảng viên (trong đó có 2 đảng viên dự bị). Đại hội đã vinh dự được đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó bí thư thường trực Đảng ủy cùng với các đồng chí trong Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tới tham dự.

Đại hội đã đi sâu kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn, đảm bảo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong giai đoạn tới, Đảng bộ Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản đã đặt ra một số mục tiêu cụ thể: (i)  hàng năm phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng công tác nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng. Công tác xây dựng đảng bộ Cục và các chi bộ vững mạnh về chính trị, đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, có đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị theo gương những người cộng sản, có tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (ii) phấn đấu 100% đảng viên học tập, quán triệt và thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhiệm kỳ XIII; (iii) Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú theo chỉ thị 76 và quy định 213 QĐ/TW của Bộ Chính trị; (iv) tham mưu hiệu quả thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản; phát triển thị trường xuất khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm chủ lực. Triển khai tích cực, khai thác hiệu quả cơ hội của các Hiệp định tự do thương mại đem lại, đảm bảo giữ vững và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu nông sản hàng năm theo yêu cầu cấp trên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Cục, Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đã chuẩn bị các văn kiện Đại hội rất tốt, báo cáo tự kiểm điểm rất rõ ràng, khách quan và trách nhiệm. Mặc dù nhiệm kỳ 2015-2020 có biến động nhiều về mặt tổ chức, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục đã quan tâm xây dựng và giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, công chức, tạo lập được sự đoàn kết, thống nhất. Đảng bộ và tập thể lãnh đạo, các chi bộ, đoàn thể luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, động viên cán bộ, đảng viên trong việc tìm tòi, học hỏi, bám sát thực tiễn, đề xuất tham mưu nhiều chính sách, chủ trương. Nhờ đó, lĩnh vực phát triển thị trường nông sản đã trở thành động lực mới cho sự phát triển của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nhấn mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Trường đã đề nghị Đảng bộ Cục tiếp tục bám sát chủ trương của Đảng và thực tiễn đơn vị để chỉ đạo, tham mưu; dành sự quan tâm sâu sắc hơn tới công tác xây dựng đảng; Đảng bộ Cục phải luôn là Đảng bộ  trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục cần tiếp tục chỉ đạo, quan tâm, cổ vũ cán bộ đảng viên tăng cường đoàn kết thống nhất, sáng tạo, nhiệt huyết, trách nhiệm để tham mưu hiệu quả, tạo đột phá lớn cho sự phát triển của ngành.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường chúc mừng Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Văn Trường chúc mừng Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã xem xét lựa chọn và bầu được 5 đồng chí đảng viên tiêu biểu, ưu tú, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đức, có tài theo tiêu chuẩn về công tác nhân sự của Đảng vào Ban chấp hành Đảng ủy Cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng ủy Cục đã bầu Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Duy - Phó Cục trưởng làm Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Cục. Đại hội cũng đã bầu 3 đồng chí (trong đó có 1 đại biểu dự khuyết) đại diện tham dự Đại hội Đảng bộ cấp trên với đầy đủ các thành phần (Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên). Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 bằng việc thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ tới./.

Vũ Cường

Cục CB_PTTTNS