Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo quy định về SPS của các nước thành viên thuộc tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ ngày 01/4 - 30/4/2020Danh sách thông báo dự thảo các quy định về SPS của các nước thành
viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) từ ngày 01/4-30/4/2020      

(đính kèm theo công văn số:              /SPS-BNNVN,  ngày 11  tháng 5 năm 2020)

 

 

STT

Mã WTO

Quốc gia thông báo

Ngày thông báo

Tiêu đề

1

G/SPS/N/NZL/622

Niu Di-lân

01/4/2020

Dự thảo tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu đối với hạt cà tím để gieo trồng

2

G/SPS/N/JPN/748

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Carbaryl trong các sản phẩm động, thực vật.

3

G/SPS/N/JPN/747

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Isofetamid trong các sản phẩm động, thực vật.

4

G/SPS/N/JPN/746

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Ipflufenoquin trong các sản phẩm thực vật.

5

G/SPS/N/JPN/745

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu 1,3-Dichloropropene trong các sản phẩm thực vật.

6

G/SPS/N/JPN/744

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Dazomet, Metam and Methyl isothiocyanate trong các sản phẩm động, thực vật.

7

G/SPS/N/JPN/743

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Carbosulfan trong các sản phẩm động, thực vật.

8

G/SPS/N/JPN/742

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Carbofuran trong các sản phẩm động, thực vật.

9

G/SPS/N/JPN/741

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Benfuracarb trong các sản phẩm động, thực vật.

10

G/SPS/N/JPN/740

Nhật Bản  

01/4/2020

Dự thảo mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Aldrin and dieldrin trong các sản phẩm động, thực vật.

11

G/SPS/N/JPN/690/Add.1

Nhật Bản  

01/4/2020

Thông báo có hiệu lực về việc sửa đổi Sắc lệnh của Đạo luật Thực thi Vệ sinh thực phẩm đổi với phụ gia thực phẩm.

12

G/SPS/N/EU/380

Liên minh Châu Âu

01/4/2020

Qui định thi hành của Ủy ban EU số 2020/466 ngày 31/3/2020 về biện pháp tạm thời để phòng ngừa rủi ro đối với con người, động vật, thực vật và đối xử nhân đạo với động vật trong khi hệ thống kiểm soát của các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

13

G/SPS/N/JPN/750

Nhật Bản  

02/4/2020

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) Nhật Bản thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật và sẽ chỉ định hoạt chất L-methionine như là phụ gia thức ăn chăn nuôi, được phép sản xuất và kinh doanh.

14

G/SPS/N/JPN/656/Add.1

Nhật Bản  

02/4/2020

Thông báo có hiệu lực đối với qui định mức dư lượng tối đa (MRLs) hoá chất Fluralaner trong thịt gà và các sản phẩm thịt gà.

15

G/SPS/N/JPN/653/Add.1

Nhật Bản  

02/4/2020

Thông báo có hiệu lực đối với qui định mức dư lượng tối đa (MRLs) hoá chất Cyanophos trong các sản phẩm thực vật.

16

G/SPS/N/JPN/652/Add.1

Nhật Bản  

02/4/2020

Thông báo có hiệu lực đối với qui định mức dư lượng tối đa (MRLs) thuốc trừ sâu  Bifenazate trong các sản phẩm bao gồm động vật và thực vật.

17

G/SPS/N/RUS/184

Liên bang Nga

03/4/2020

Thư của cơ quan dịch vụ Liên bang về cung cấp các tài liệu kiểm dịch động thực vật số FS-KS 7/8610 ngày 20/3/2020 đối với hàng hóa nhập khẩu

18

G/SPS/N/KOR/679

Hàn Quốc

03/4/2020

Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật cho thực phẩm.

19

G/SPS/N/JPN/667/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc thú y Amoxicillin trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật, thủy sản và mật ong.

20

G/SPS/N/JPN/666/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc trừ sâu Thiacloprid trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật.

21

G/SPS/N/JPN/665/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc trừ sâu Propanil trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật.

22

G/SPS/N/JPN/664/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc trừ sâu Dithianon trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật.

23

G/SPS/N/JPN/662/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc thú y Bromofenofos trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

24

G/SPS/N/JPN/659/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc trừ sâu Captan trong các sản phẩm có nguồn gốc thực vật.

25

G/SPS/N/JPN/657/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc thú y Neomycin trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

 

G/SPS/N/JPN/656/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc thú y Fluralaner trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật.

26

G/SPS/N/JPN/655/Add.1

Nhật Bản  

03/4/2020

Thông báo có hiệu lực về qui định mức dư lượng thuốc trừ sâu Tetraniliprole trong các sản phẩm có nguồn gốc thực vật và cá.

27

G/SPS/N/SGP/64

Singapore

07/4/2020

Dự thảo sửa đổi qui định về thực phẩm 2020.

28

G/SPS/N/NIC/118

Nicaragua

07/4/2020

Thông báo sửa đổi Luật thực phẩm số 1020 “Luật bảo vệ thực vật Nicaragua”  nhằm mục đích để bảo vệ, duy trì và cải thiện sức khỏe động vật của Nicaragua, ngăn chặn sự xâm nhập sâu bệnh hại, bảo vệ nguồn thực vật, thuận lợi hóa trong thượng mại thực vật và các sản phẩm thực vật góp phần thúc đẩy nông trại bền vững.

29

G/SPS/N/CHL/625

Chi Lê

07/4/2020

Sửa đổi Nghị quyết số 633 năm 2003 về thiết lập các yêu cầu cho nhập khẩu đối với nguyên liệu thực vật dùng để nuôi cấy mô.

30

G/SPS/N/BRA/1639

Bra-xin  

07/4/2020

Dự thảo Nghị quyết số 792, ngày 26/3/2020 về việc cho phép sử dụng phụ gia thực phẩm trong nhiều loại thực phẩm khác nhau.

31

G/SPS/N/AUS/497

Úc

07/4/2020

Do tác động của dịch bệnh COVID-19, Ốt-Xtrây-lia thay đổi tạm thời yêu cầu giấy chứng nhận gốc kiểm dịch thực vật thông qua đường hàng không và đường thư chuyển phát nhanh có thể sử dụng bản điện tử đối với các sản phẩm thực vật tươi nhập khẩu như là cành hoa, thực vật và các loại hàng hóa thực vật. Qui định này sẽ được áp dụng đến ngày 01/7/2020.

32

G/SPS/N/CAN/1304

Canada

08/4/2020

Danh sách các enzyme thực phẩm có thể sử dụng nấm Aspergillus fijiensis như là nguồn sinh vật cho việc xúc tác trong quá trình thủy phân (Invertase-NOM/ADM-0144).

33

G/SPS/N/SGP/65

Singapore

09/4/2020

Điều kiện kiểm dịch thú y đối với nhập khẩu trứng tươi còn trong vỏ.

34

G/SPS/N/BRA/1643

Bra-xin  

09/4/2020

Thông báo lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo sửa đổi sắc lệnh số 60, ngày 16/3/2020 về hướng dẫn, thiết lập các tiêu chí và phương pháp thực hiện kiểm dịch nhằm mục đích đưa ra giấy chứng nhận chuẩn quốc tế.

35

G/SPS/N/BRA/1642

Bra-xin  

09/4/2020

Tổ chức bảo vệ thực vật Bờ-ra-xin quyết định thi hành chữ ký điện tử đối với giấy phép kiểm dịch.

36

G/SPS/N/SAU/429

Kingdom of Saudi Arabia

14/4/2020

Dự thảo qui định tiêu chuẩn, các yêu cầu chung đối với nhập khẩu, sản xuất và maketing thực phẩm mới ở thị trường Saudi  Arabia.

37

G/SPS/N/TPKM/525

Đài Loan

15/4/2020

Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn, đặc điểm kỹ thuật, phạm vi, áp dụng và giới hạn của phụ gia thực phẩm bao gồm chiết xuất của cây hương thảo và diệp lục đồng natri.

38

G/SPS/N/TPKM/514/Add.1

Đài Loan

15/4/2020

Thông báo có hiệu lực đối với dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn cho đặc điểm kỹ thuật, phạm vi, áp dụng và giới hạn của phụ gia thực phẩm bao gồm Mogroside Extrac Magnesium Stearate, Magnesium Carbonate, Calcium dihydrogen phosphate, Lutein, Sodium Benzoate, Ferrous Lactate và Potassium Iodate.

39

G/SPS/N/THA/305

Thailand

15/4/2020

Dự thảo của Bộ Y tế Công cộng Thái Lan  về quy trình sản xuất, dụng cụ đựng và kho lưu trữ thực phẩm.

40

G/SPS/N/BRA/1659

Bra-xin  

15/4/2020

Dự thảo nghị quyết số 810, ngày 2 tháng 4 năm 2020, liên quan đến hoạt chất D06 – Deltametrina (deltamethrin).

41

G/SPS/N/TPKM/526

Đài Loan

16/4/2020

Tạm thời thay thế yêu cầu giấy kiểm dịch động vật và thực vật bản gốc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

42

G/SPS/N/PHL/460

Philippines

16/4/2020

Thông báo về việc cho phép dùng bản điện tử thông qua thư điện tử hoặc Fax các giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, giấy chứng nhận đã xử lý kiểm dịch, giấy chứng nhận sức khỏe… trước tình trạng bùng phát dịch bệnh Covid-19.

43

G/SPS/N/PHL/459

Philippines

16/4/2020

Bản ghi nhớ số 13 năm 2020 về việc hướng dẫn cho phép dùng bản điện tử đối với giấy chứng nhận sức khỏe xuất khẩu trong giai đoạn nâng cao về cách ly cộng đồng do dịch bệnh Covid-19.

44

G/SPS/N/PHL/458

Philippines

16/4/2020

Bản ghi nhớ số 10 về việc chấp nhận giấy phép sức khỏe xuất khẩu điện tử do việc thực hiện cách ly cộng đồng do dịch bệnh Covid-19.

45

G/SPS/N/AUS/499

Úc

16/4/2020

Dự thảo sửa đổi dư lượng giới hạn tối đa hóa chất nông nghiệp và thú y bao gồm: Chlorantraniliprole, Fluopyram, Methomyl, Spinetoram, Tetraniliprole, Trifloxystrobin and Trifludimoxazin  trong một số sảm phẩm thực vật,  Tetraniliprole  và  Trifludimoxazin trong mộ số sản phẩm động vật.

46

G/SPS/N/AUS/498

Úc

16/4/2020

Dự thảo sửa đổi dư lượng giới hạn tối đa hóa chất nông nghiệp và thú y bao gồm:

Bupirimate, Cyanamide, Cyazofamid, Diafenthiuron, Fludioxonil, Fluopicolide, Indoxacarb, Linuron, Metolachlor, Napropamide, Propamocarb trong một số  sản phẩm thực vật và Paracetamol trong một số sản phẩm động vật.

47

G/SPS/N/NZL/623

Niu Di-lân

17/4/2020

Dự thảo sửa đổi về mức dư lượng tối đa các hợp chất nông nghiệp.

48

G/SPS/N/KOR/681

Hàn Quốc

17/4/2020

Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn  và đặc tính kỹ thuật đối với phụ gia thực phẩm

49

G/SPS/N/EU/382

Liên minh Châu Âu

17/4/2020

Sửa đổi qui định thi hành (EU) số 2017/2470 về thiết lập hợp nhất danh sách các loại thực phẩm mới (Schizochytrium sp. (T18) oil).

50

G/SPS/N/EU/381

Liên minh Châu Âu

17/4/2020

Cho phép đưa vào thị trường bột hạt chia đã khử chất béo một phần (Salvia hispanica) như là loại thực phẩm mới theo Quy định (EU) 2015/2283 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và sửa đổi Quy chế thực hiện của Ủy ban (EU) 2017/2470.

51

G/SPS/N/USA/3165

Hoa Kỳ

20/4/2020

Cơ quan Dịch vụ Thanh kiểm tra sức khỏe động, thực vật Hoa Kỳ cho phép bác sỹ thú y được công nhận bởi USDA được sử dụng chữ ký điện tử.

52

G/SPS/N/PHL/443/Add.1

Philippines

20/4/2020

Thông báo có hiệu lực đối với dự thảo qui định Thông tư số 6 của Bộ luật năm 2020 Quy tắc và quy định quản lý việc nhập khẩu và xuất khẩu thực phẩm.

53

G/SPS/N/JPN/754

Nhật Bản  

20/4/2020

Sửa đổi Đạo luật Kiểm soát truyền nhiễm dịch bệnh động vật nội địa.

54

G/SPS/N/TPKM/485/Add.1

Đài Loan

20/4/2020

Thông báo có hiệu lực “Quy định đánh giá rủi ro nhập khẩu trong điều khoản về khả năng truyền bệnh", quy định đã được công bố và có hiệu lực vào ngày 20 tháng 4 năm 2020.

55

G/SPS/N/KOR/682

Hàn Quốc

21/4/2020

Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật của thực phẩm.

Dự thảo sửa đổi bao gồm:

-     Thiết lập mức dư lượng tối đa thuốc trừ sâu trong sản phẩm nông nghiệp (117 loại thuốc trừ sâu bao gồm cả hoạt chất Iminoctadine)

-     Sửa đổi phương pháp thử

56

G/SPS/N/CAN/1297/Add.1

Canada

21/4/2020

Thông báo có hiệu lực về việc thiết lập dư lượng tối đa thuốc trừ sâu Tetraniliprole.

57

G/SPS/N/IDN/133

Indonesia

22/4/2020

Thông báo của Cơ quan kiểm dịch Indonesia số 5732/KR.120/k/040/2020 về việc bất kỳ loại động vật sống nào nhập khẩu từ những nước có dịch bệnh Covid-19  phải kèm theo giấy chứng nhận không bị nhiễm Covid-19 của phòng kiểm nghiệm có uy tín được phê chuẩn của nước nhập khẩu.

58

G/SPS/N/TPKM/529

Đài Loan

23/4/2020

Sửa đổi hoặc thiết lập giới hạn vi sinh vật thực phẩm và độc tố hoặc chất chuyển hóa của chúng.

59

G/SPS/N/TPKM/528

Đài Loan

23/4/2020

Dự thảo tiêu chuẩn giới hạn dư lượng thuốc thú y bao gồm: Amitraz, Dicloxacillin, Sulpyrine và Toltrazuril trong thực phẩm.

60

G/SPS/N/TPKM/527

Đài Loan

23/4/2020

Dự thảo sửa đổi mục 10 khoản B của yêu cầu kiểm dịch thực vật và sản phẩm thực vật nhập khẩu.

61

G/SPS/N/KAZ/68

Kazakhstan

23/4/2020

Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu dự thảo sửa đổi Quyết định của Ủy ban Liên minh Hải quan số 318 ngày 18 tháng 6 năm 2010.

62

G/SPS/N/JPN/755

Nhật Bản  

23/4/2020

Để thuận lợi hóa thương mại do tác động của dịch bệnh Covid-19 Bộ Nông, lâm và ngư nghiệp Nhật Bản tạm thời chấp nhận giấy phép xuất khẩu động thực vật bản scan hoặc bản cứng.

63

G/SPS/N/CAN/1306

Canada

23/4/2020

Thông báo mở rộng danh sách phụ gia thực phẩm được phép sử dụng, cùng loại thực phẩm và mức độ được phép sử dụng hiện tại của phụ gia thực phẩm Potassium Phosphate, dibasic-NOM/ADM-0145.

64

G/SPS/N/USA/3166

Hoa Kỳ

24/4/2020

Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ nhận kiến nghị về thiết lập hoặc thay đổi qui định về dư lượng thuốc trừ sâu trong nhiều loại hàng hóa khác nhau.

65

G/SPS/N/NZL/624

Niu Di-lân

24/4/2020

Dự thảo tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu số 155.02.05 đối với hạt giống để gieo trồng

66

G/SPS/N/EU/384

Liên minh Châu Âu

24/4/2020

Thông báo về việc không tiếp tục gia hạn phê chuẩn hoạt chất mancozeb theo qui định của EC số 1107/2009. Giấy phép hiện thời của sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa mancozeb sẽ bị thu hồi và các sản phẩm có chứa hoạt chất trên sẽ không được phép bán ra thị trường.

67

G/SPS/N/EU/383

Liên minh Châu Âu

24/4/2020

Dự thảo phê chuẩn việc không gia hạn hợp chất Bromoxynil theo qui định của EC số 1107/2009. Các quốc gia thành viên EU sẽ rút giấy phép các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa bromoxynil.

68

G/SPS/N/EU/327/Add.1

Liên minh Châu Âu

24/4/2020

Thông báo có hiệu lực Qui định của Ủy ban EU số 2020/354 ngày 4/3/2020 về việc thiết lập danh sách mục đích sử dụng đối với thức ăn cho động vật với mục đích dinh dưỡng đặc biệt và bãi bỏ Chỉ thị số 2008/38/EU.

69

G/SPS/N/CHE/84

Thụy Sỹ

24/4/2020

Sửa đổi sắc lệnh thực phẩm và các điều khoản nhằm linh hoạt hơn cho các nhà sản xuất thực phẩm do tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến việc cung cấp thực phẩm trên thị trường.

70

G/SPS/N/CHE/82/Add.2

Thụy Sỹ

24/4/2020

Thông báo thay đổi nội dung hoặc phạm vi của thông báo G/SPS/N/CHE/82 về Sửa đổi phụ lục 1 và 10 của Sắc lệnh các sản phẩm kiểm dịch thực vật.

71

G/SPS/N/SGP/66

Singapore

30/4/2020

Điều kiện thú y đối với nhập khẩu trứng tiệt trùng.

72

G/SPS/N/KOR/683

Hàn Quốc

30/4/2020

Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật về thực phẩm chức năng.

73

G/SPS/N/IDN/134

Indonesia

30/4/2020

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Indonesia thông báo số 5984/KR.020/K.3/04/2020 ngày 28/4/2020 về việc chấp nhận giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật thông qua điện tử/kỹ thuật số/scan từ tất cả các quốc gia.

74

G/SPS/N/IDN/133/Corr.1

Indonesia

30/4/2020

Thông báo về việc đính chính mẫu biểu thông báo số G/SPS/N/IDN/133.

Chi tiết nội dung dự thảo xin truy cập địa chỉ: http://www.spsvietnam.gov.vn/thong-bao-cac-nuoc-thanh-vien hoặc tham khảo trên: https://docs.wto.org

sps vietnam