Skip Ribbon Commands
Skip to main content

EU giảm nhập khẩu philê cá hake đông lạnh từ ArgentinaEU đã nhập khẩu khoảng 16.594 tấn phi lê cá hake đông lạnh từ Argentina từ ngày1/1/2020 đến ngày 30/8/2020, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong tuần 35, giá nhập khẩu trung bình của mặt hàng này cũng giảm 10% so với tuần 35 trong năm 2019. Giá phi lê cá hake giảm xuống mức 3,26 USD/kg, tuy nhiên so với tuần 34 giá sản phẩm này tăng 9%.

Trong thời gian từ 1/1/2020 đến ngày 30/8/2020, EU đã nhập khẩu khoảng 96.720 tấn cá minh thái Alaska đông lạnh từ Trung Quốc, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, trong tuần 35, giá trị nhập khẩu trung bình của sản phẩm này ở mức 3,29 USD/kg, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2019.

Vasep