Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hậu Giang: Rắn ri voi hút hàng, tăng giá


Mỗi con rắn ri voi giống tăng gần 30.000 đồng/con so với năm rồi.

Nếu đầu vụ, giá mỗi con rắn ri voi giống 3 ngày tuổi chỉ 60.000 đồng/con, loại 1 tháng tuổi 80.000 đồng/con thì hiện tăng gần 20.000 đồng/con và tăng gần 30.000 đồng/con so với năm trước. Theo nhiều nông hộ nuôi rắn ri voi sinh sản ở huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), rắn ri voi hiện có giá trị kinh tế cao, nên nhiều nông hộ thả nuôi. Từ đó, nguồn con giống rất hút hàng, thậm chí có trường hợp rắn chưa đẻ người dân đã cọc mua con.

Rắn con sau 18 tháng nuôi sẽ bắt đầu cho sinh sản, mỗi năm đẻ từ 8-15 con, thu nhập trên 600.000 đồng/con rắn sinh sản. Riêng rắn thịt có giá từ 600.000-700.000 đồng/kg.

Báo Hậu Giang