Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo CụcHọ và tên

Chức vụ

Số di động

Số cơ quan

Email

Nguyễn Quốc Toản

Cục trưởng

0902055077

0432321694

toannq.agrotrade@mard.gov.vn

Lê Thanh Hòa

Phó Cục trưởng

0982756885

 

hoalt.cb@mard.gov.vn

Phạm Văn Duy

Phó Cục trưởng

0984119938

02437711112

duypv.cb@mard.gov.vn