Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lào Cai: Xã Nậm Đét có thêm 700 ha quế được cấp chứng chỉ quế hữu cơ quốc tế

Đại diện Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà, đơn vị phối hợp sản xuất quế hữu cơ tại huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết, hơn 700 ha quế hữu cơ tại xã Nậm Đét vừa được đối tác khu vực Thái Bình Dương cấp chứng chỉ quế hữu cơ quốc tế...Đại diện Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà, đơn vị phối hợp sản xuất quế hữu cơ tại huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) cho biết, hơn 700 ha quế hữu cơ tại xã Nậm Đét vừa được đối tác khu vực Thái Bình Dương cấp chứng chỉ quế hữu cơ quốc tế, nâng tổng diện tích quế hữu cơ được cấp chứng chỉ tại địa phương này trên 1.300 ha.

Trước đó, vùng quế Nậm Đét đã có hơn 600 ha được cấp chứng chỉ quế hữu cơ quốc tế.

Nậm Đét là xã duy nhất của tỉnh có 1.323,5 ha quế của 334 hộ được cấp chứng chỉ quế hữu cơ quốc tế, đạt 70,8% tổng diện tích quế trên địa bàn.

Việc được cấp chứng nhận quế hữu cơ quốc tế đã góp phần nâng cao giá trị từ cây quế, hình thành vùng sản xuất chuyên canh quế gắn với chuỗi giá trị của ngành hàng quế tại địa phương; vùng nguyên liệu sản xuất quế được quản lý từ khâu chọn giống, phương thức trồng, chăm sóc, khai thác quế bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát triển sự đa dạng sinh thái trong vùng trồng quế, hỗ trợ việc xây dựng và quản lý vùng quế hữu cơ được phát triển đảm bảo.

Được biết, xã Nậm Đét đã có hợp tác xã quế hữu cơ, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Sản phẩm quế hữu cơ Nậm Đét đang được xây dựng là sản phẩm OCOP trong chương trình của huyện Bắc Hà.

Báo Lào Cai