Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nga: Giá bán buôn cá tuyết, cá trích, cá minh thái và cá hồi chum giảm

Theo hệ thống giám sát của ngành, đầu tháng 5, giá bán buôn một số mặt hàng cá đông lạnh đã giảm.


Nga: Giá bán buôn cá tuyết, cá trích, cá minh thái và cá hồi chum giảm

Kể từ ngày 4/5/2022, cá minh thái và cá trích giảm giá ở khu vực Viễn Đông do lượng cung ngày càng tăng. Giá cá minh thái giảm 2% xuống 93 rúp/kg và giá cá trích giảm 1% xuống 94 rúp/kg.

Tại Tây Bắc, do đồng rúp mạnh lên, giá cá tuyết giảm (-0,7%) - xuống còn 295 rúp/kg. Cá trích Đại Tây Dương giảm 3,3%. Giá các loại cá đông lạnh phổ biến khác không thay đổi.

Tại các khu vực miền Trung, do nhiều hàng tồn kho không bán được và nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi đối với các sản phẩm trước kỳ nghỉ lễ kéo dài tháng 5 nên giá cá minh thái, cá trích, cá capelin, cá hồi hồng và cá hồi chum rẻ hơn. Giá cá minh thái giảm 4% - còn 118 rúp / kg, cá trích Đại Tây Dương - 6,7%, xuống 140 rúp, cá capelin - 3,4%, xuống 140 rúp, cá hồi hồng - 2,9%, xuống 170 rúp, cá hồi chum - tăng 2,6%, lên tới 375 rúp. Giá các loại cá đông lạnh khác ổn định.

vasep.com.vn