Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sóc Trăng: Trao chứng nhận VietGAP trái vú sữa tím cho HTX Lộc - Mãi, xã Trinh Phú (Kế Sách)


Trao chứng nhận VietGAP cho Hợp tác xã Nông nghiệp Lộc - Mãi

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sóc Trăng phối hợp phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện và chính quyền địa phương tổ chức trao chứng nhận VietGAP cho trái vú sữa tím của Hợp tác xã Nông nghiệp Lộc - Mãi, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách. Đến dự có ông Nguyễn Thành Phước - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Sóc Trăng; ông Vũ Bá Quan - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; UBND xã Trinh Phú và toàn thể xã viên HTX Lộc - Mãi.

HTX Nông nghiệp Lộc - Mãi, xã Trinh Phú thành lập năm 2019 có 23 thành viên tham gia với diện tích vườn cây ăn trái các loại 32,8 ha, trong đó vú sữa tím 3,2 ha; sản lượng gần 1.000 tấn trái/năm; trong niên vụ 2020-2021 đã xuất khẩu được hơn 53 tấn vú sữa tím, giá xuất khẩu 30.000 đồng/kg, cao hơn giá bán nội địa từ 10.000 - 20.000 đồng/kg, lợi nhuận bình quân thu về cho thành viên HTX từ 280-300 triệu đồng/ha/năm.

Mô hình hợp tác sản xuất theo quy trình VietGAP được triển khai từ tháng 7 năm 2020, tham gia mô hình, các thành viên HTX được tư vấn, hướng dẫn và thực hành theo quy trình VietGAP. Qua kiểm tra đánh giá của Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho, các thành viên đều thực hiện đúng quy định và được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Ông Nguyễn Thành Phước mong muốn HTX tiếp tục sản xuất trái vú sữa tím theo đúng quy trình kỹ thuật ngành chuyên môn khuyến cáo nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như giữ uy tín chung cho trái vú sữa tím tại HTX và của địa phương mình.

Được biết, huyện Kế Sách hiện có 5 loại cây ăn trái được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP là: Nhãn tiêu da bò; xoài cát chu; bưởi da xanh; cam sành và vú sữa tím ở các xã: Xuân Hòa, An Lạc Tây, Trinh Phú, Kế Thành và Ba Trinh (huyện Kế Sách).

Cổng TTĐT tỉnh Sóc Trăng