Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thái Nguyên: Triển khai mô hình sản xuất chè theo hướng hữu cơ


Vùng chè xóm 9, thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ) là một trong những điểm đang triển khai thực hiện sản xuất chè theo hướng hữu cơ

Nhằm góp phần gia tăng giá trị, chất lượng sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, giai đoạn 2020-2020, Trung tâm khuyến nông Thái Nguyên đã phối hợp với một số địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện mô hình sản xuất 60ha chè theo hướng hữu cơ.

Cụ thể, mô hình được thực hiện tại các xã Phúc Trìu, (T.P Thái Nguyên), Bình Sơn (T.P Sông Công), thị trấn Sông Cầu (Đồng Hỷ), Tức Tranh (Phú Lương), Phú Xuyên và La Bằng (Đại Từ). Bà con tham gia mô hình được Nhà nước hỗ trợ 40% giá phân bón, chế phẩm vi sinh và thuốc bảo vệ thực vật; được đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ; tham gia chuỗi liên kết sản xuất; đánh giá cấp chứng chỉ xác nhận vùng sản xuất đang trong quá trình chuyển đổi sang canh tác nông nghiệp hữu cơ để làm tiền đề cấp chứng nhận sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11041-2:2017…

Toàn tỉnh hiện có trên 22.300ha chè nhưng diện tích sản xuất chè theo hướng hữu cơ còn ít. Trong khi đó, việc sản xuất chè theo hướng hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20-40% so với sản xuất chè theo phương thức truyền thống. Vì vậy, việc triển khai mô hình sẽ góp phần khuyến khích người dân nhân rộng diện tích chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng tới sản xuất nông nghiệp hàng hóa bền vững trên địa bàn tỉnh.

Báo Thái Nguyên