Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo bán tài sản thanh lý năm 2021Căn cứ QĐ 946/QĐ-CBTTNS ngày 16/12/2022 của Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản về việc thanh lý, hủy tài sản máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng hỏng hóc không còn sử dụng.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản thông báo niêm yết tài sản thanh lý năm 2021 trên trang tin điện tử của Cục để các đơn vị, cá nhân quan tâm đến đăng ký mua tại địa chỉ:

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ Nông nghiệp và PTNT;

Số  10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đinh, Hà Nội.

Thời gian: bắt đầu từ 8h ngày 19/12/2022 đến 16h ngày 23/12/2022

 

- QĐ 946/QĐ-CBTTNS về thông báo bán tài sản thanh lý và Phụ lục download tại đây