Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiền Giang: Huyện Chợ Gạo thực hiện cơ giới hóa trong thanh longThời gian qua, huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng cây thanh long, nâng diện tích thanh long toàn huyện đạt 7.033 ha, trong đó diện tích thanh long ruột đỏ có 4.149 ha, chiếm 59% tổng diện tích thanh long huyện, diện tích thanh long cho sản phẩm khoảng 6.000 ha, cho sản lượng 180.000 tấn mỗi năm.

Bên cạnh việc phát triển diện tích theo đề án thanh long tại 15 xã, việc ứng dụng cơ giới hóa trong trồng và chăm sóc thanh long được ngành chuyên môn cùng nông dân quan tâm thực hiện. Cụ thể, trong phun thuốc đạt 100% sử dụng máy phun thuốc; sử dụng bóng đèn compact trong xử lý ra hoa trái vụ có trên 80% hộ thực hiện; áp dụng mô hình tưới phun, tưới nhỏ giọt có trên 25%, 50 ha trồng thanh long leo giàn và sử dụng hệ thống tưới nước tự động (phun mưa, nhỏ giọt,…) kết hợp đưa phân vào hệ thống tưới, góp phần nâng hiệu quả sử dụng phân và giảm chi phí nhân công; toàn huyện có 27 tổ dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất thanh long ở 9 xã; có 73 cơ sở đầu tư kho bãi, sơ chế, tạm trữ lạnh thanh long.

Việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa trong thanh long góp phần tăng năng suất từ 31 tấn/ha/năm lên 32 tấn/ha/năm; có 31 cơ sở đầu tư kho bãi, sơ chế, tạm trữ lạnh thanh long, nâng toàn huyện có 73 cơ sở, trong đó có 26 kho trữ lạnh, công suất trữ lạnh 2.547 tấn/đợt, giúp tiêu thụ 100% thanh long trên địa bàn.

Cổng TTĐT tỉnh Tiền Giang