Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trà Vinh: Quýt đường Long Trị được công nhận Vietgap



Ngày 28 tháng 12 năm 2020 nhà Văn hóa ấp Long Trị xã Bình Phú (tỉnh Trà Vinh), Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Càng Long, tổ chức công bố chứng nhận VIETGAT quýt đường Long Trị. Tham dự buổi lễ công nhận có đại diện Trường Đại học Trà Vinh, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, Ban nhân dân ấp Long Trị và 60 bà con là thành viên hợp tác xã Thuận Phú xã Bình Phú

Được biết Hợp tác xã Thuận Phú quýt đường Long Trị có diện tích khoảng 100ha hàng năm cho sản lượng từ 800 đến 1000 tấn trái, bình quân thu nhập của mỗi hộ trồng quýt đường đạt từ 120-150 triệu đồng/ha/năm. Trong những năm qua xuất phát từ thực tế cần phải nâng cao giá trị sản xuất cây quýt đường theo hướng nông nghiệp sạch góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng trái cây sạch của huyện. Đồng thời hướng tới phục vụ nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng đòi hỏi nguồn gốc chất lượng của từng sản phẩm và bán sản phẩm qua hệ thống siêu thị và nhà hàng nên việc đầu tư xây dựng mô hình sản xuất quýt đường theo hướng an toàn liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm là tất yếu và cần thiết. Do đó Ủy ban nhân dân huyện Càng Long đã đề nghị Trường Đại học Trà Vinh “ Hỗ trợ dự án Phát triển sản xuất cây quýt đường đạt tiêu chuẩn VietGap liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm” Dự án được triển khai thực hiện từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2020 với kinh phí đầu tư 1 tỷ 395 triệu đồng.

Qua 4 tháng triển khai và kết thúc dự án quýt đường Long Trị được cấp có thẩm quyền chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap và cũng đã làm thay đổi phương thức canh tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng bảo vệ nâng cao sức khỏe người tiêu dùng đây là mô hình có thể nhân rộng trên địa bàn huyện.

Cổng TTĐT tỉnh Trà Vinh