Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trên 1.000ha lúa áp dụng gói công nghệ giảm phát thải khí nhà kính ở vụ xuân năm 2020


Ông Trần Minh Hưng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, Trưởng ban quản lý Dự án AVERP Thái Bình phát biểu khai mạc hội thảo.

Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo chia sẻ kết quả thực hiện 3 vụ mở rộng 2019 - 2020 của Dự án “Sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults (AVERP)” do Ban Quản lý dự án AVERP tỉnh Thái Bình phối hợp với Tổ chức phát triển Hà Lan SNV tổ chức sáng ngày 25/6.

Dự án AVERP tại Việt Nam do Tổ chức phát triển Hà Lan SNV quản lý được thực hiện tại Thái Bình trong thời gian từ năm 2016 - 2021 với mục tiêu tìm ra các giải pháp trong canh tác lúa nhằm làm giảm khí phát thải nhà kính, tạo môi trường an toàn và bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Dự án gồm 2 giai đoạn: thử nghiệm và nhân rộng. Đến nay, giai đoạn nhân rộng của dự án đã thực hiện được 3 vụ: vụ xuân, vụ mùa năm 2019 và vụ xuân năm 2020 với 4 đơn vị dự thi.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án, quy mô thực hiện dự án ngày càng được mở rộng cả về số xã, số nông hộ và diện tích áp dụng các gói công nghệ. Vụ xuân năm 2020 có 52 xã tham gia với diện tích trên 1.000ha. Dự án bước đầu cho hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội, môi trường.

Tại hội thảo, đại biểu các xã đã và đang tham gia áp dụng các gói công nghệ của 4 đơn vị tham gia dự án đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án qua 3 vụ mở rộng; từ đó Ban Quản lý dự án, các đơn vị tham gia dự thi có những điều chỉnh cho phù hợp để triển khai trong vụ mùa năm 2020.

Báo Thái Bình