Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung Quốc giảm nhập khẩu tôm Ấn Độ trong tháng 3/2020NK tôm của Trung Quốc ổn định trong tháng 3/2020 mặc dù đại dịch Covid-19. Trung Quốc giảm NK từ Ấn Độ và tăng NK từ Ecuador.

Tháng 3/2020, NK tôm (gồm tôm nước ấm và tôm nước lạnh) của Trung Quốc đạt 60.000 tấn, trị giá 339 triệu USD so với 112.000 tấn của 2 tháng đầu năm 2020.

NK tôm nước ấm của Trung Quốc trong tháng 3 năm nay đạt 52.000 tấn, tăng nhẹ so với 102.000 tấn NK trong 2 tháng đầu năm nay.

NK trực tiếp từ Ấn Độ giảm xuống 4.500 tấn, mức hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 2/2019 có thể do giảm nguồn cung theo mùa. Các nhà NK Trung Quốc NK tôm bỏ đầu của Ấn Độ để chế biến tiêu thụ trong nước và XK.

NK tôm vào Trung Quốc từ Ecuador đạt 37.000 tấn, chiếm 71% tổng NK tôm nước ấm của Trung Quốc. Argentina XK sang Trung Quốc 3.900 tấn trong khi Việt Nam cung cấp 1.700 tấn.

Trung Quốc cũng NK trực tiếp 980 tấn từ Venezuela, trị giá 423.000 USD sau khi các tiêu chuẩn vệ sinh của nước này được Trung Quốc công nhận.

Tháng 3/2020, NK tôm nước lạnh Pandalus borealis của Trung Quốc đạt 7.400 tấn, tăng 169% so với cùng kỳ năm ngoái với giá trị đạt 32,9 triệu USD, tăng 127% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý 1/2010, NK tôm borealis đạt 18.000 tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng NK tôm đông lạnh trực tiếp của Trung Quốc quý đầu năm nay đạt 172.000 tấn so với 133.000 tấn của cùng kỳ năm 2019.

Vasep