Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển nông nghiệp hữu cơ

Ngày 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn đối thoại về phát triển nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị...


Quang cảnh Diễn đàn.

Ngày 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn đối thoại về phát triển nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị.

Theo thống kê, tính đến năm 2020, diện tích đất canh tác hữu cơ của cả nước hơn 174 nghìn ha, tăng 47% so năm 2016. Trong đó, diện tích trồng trọt hữu cơ đạt 63.536ha, tăng 19%; diện tích thu hái tự nhiên nông nghiệp hữu cơ đạt 12.450ha, tăng gần 73% so năm 2016.

Hầu hết các địa phương trên cả nước đã tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hoặc đang chuyển đổi sang canh tác hữu cơ tăng từ 40 địa phương trong năm 2016 lên đến 63 địa phương trong năm 2021. Lực lượng các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hữu cơ ngày càng đông đảo.

Hiện, cả nước hình thành nhiều nhóm sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ theo chuỗi ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp; có hơn 17 nghìn cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ, khoảng 550 nhà chế biến, 60 nhà xuất khẩu, 40 nhà nhập khẩu.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng mức tiêu thụ thị trường trong nước các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ hằng năm khoảng 500 tỷ đồng, trong đó 2 thành phố lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội chiếm 80% cả nước, đạt khoảng 400 tỷ đồng/năm.

Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam hiện đạt hơn 335 triệu USD/năm tới 180 thị trường trên thế giới. Các sản phẩm hữu cơ xuất khẩu gồm: chè, tôm, gạo, hạt điều, hạt tiêu, quế, hồi, tinh dầu, gia vị...

Tại Diễn đàn, các chuyên gia cho rằng, thị trường nông sản hữu cơ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ khi nhu cầu tiêu dùng thực phẩm hữu cơ đang có xu hướng tăng cao.

Tuy nhiên, phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam chưa thực sự đem lại hiệu quả rõ rệt, còn gặp nhiều khó khăn về nhận thức. Chi phí sản xuất, vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ cao, nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ hạn chế.

Cùng với đó, Việt Nam còn đối mặt với hai thách thức lớn là an toàn vệ sinh thực phẩm và biến đổi khí hậu trong quá trình xây dựng thương hiệu và phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Nhân Dân