Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN DỰ THẢO QCVN VÀ TCVN VỀ MÍA ĐƯỜNG

Năm 2020-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xây dựng 02 TCVN và 01 QCVN linh vực mía đườngXIN Ý KIẾN DỰ THẢO QCVN VÀ TCVN VỀ MÍA ĐƯỜNG

Năm 2020-2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xây dựng 02 TCVN và 01 QCVN linh vực mía đường, cụ thể:

  1. QCVN về Chất lượng mía nguyên liệu:
  2. TCVN Mía nguyên liệu – lấy mẫu và phương pháp thử để xác định các chỉ tiêu chất lượng
  3. TCVN Đường

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xin giới thiệu nội dung các Dự thảo QCVN và TCVN trên đã được xây dựng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ:

Phòng Chế biến bảo quản nông sản

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37711119    (Gặp bà Võ Thị Lý).

Email: lyvtcb@gmail.com

Nội dung Dự thảo QCVN, TCVN và Thuyết minh trong file đính kèm

DT TCVN Đường

DT TCVN mía - Lấy mẫu và PP thử

Quy chuan Chat luong mia NL

Thuyết minh nôi dung QCVN + TCVN Mía

Thuyết minh nội dung sửa đổi TCVN Đường