Skip Ribbon Commands
Skip to main content

XIN Ý KIẾN DỰ THẢO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA CÙI NHÃN SẤY KHÔBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xây dựng TCVN Cùi nhãn sấy khô – Năm 2022.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản xin giới thiệu nội dung Dự thảo TCVN trên đã được xây dựng để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm.

Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ:

Phòng Chế biến bảo quản nông sản

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37711118           Fax:024.37711125

Email: khanhpd.agrotrade@mard.gov.vn và process.agrotrade@mard.gov.vn

 Nội dung Dự thảo TCVN và Thuyết minh trong file đính kèm

Dự thảo TCVN Cùi nhãn sấy khô

Thuyết minh TCVN Cùi nhãn sấy khô